Hlavná stránka

Mestské lesy Bardejov, s. r. o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Bardejova, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno prednostne merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie.

 

 *****************************************************************************************************************

 

CENY PALIVOVÉHO DREVA V ROKU 2024

 

Celé dĺžky (Tatra)                -  9 m 3                                                -  680,- €

 

 Ceny sú bez dopravy. Viac informácií preklik na: "Obchod a služby" - "Cenník prepravy dreva"

 

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Orechová 2884/8
085 01  Bardejov
IČO: 47 332 638
DIČ: 2023830281
IČ DPH: SK2023830281
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 28448/P
Telefón: 00421-54-756 26 28
e-mail: info@mlbardejov.sk
Copyright @ Mestské lesy Bardejov - všetky práva vyhradené 2013
created by Iveb.sk webDesign 2013