Hlavná stránka

 Mestské lesy Bardejov, s. r. o. je pokračovateľom bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ
a nájomca majetku mesta Bardejova, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno prednostne merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie.

 

 *****************************************************************************************************************

 

CENY PALIVOVÉHO DREVA V ROKU 2019

 

 

Metrové zvyšky po ťažbe – 6 m3 (guliače od 8 do 25 cm)      -  288,- € - nedostupné

Kontajnerové (kontajner) – 6 m3                                               -  234,- € - nedostupné

Celé dĺžky (Tatra)                -  9 m 3                                                -  477,- €

 Ceny sú bez dopravy. Viac informácií http://mlbardejov.sk/files/docs/main_tree/dokument_2297_2.pdf

 Fotogaléria: mlbardejov.sk/menu/fotogaleria/kontajnerove-drevo-zvysky-po-tazbe/

 

 *****************************************************************************************************************

Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Orechová 2884/8, 085  01 Bardejov

 o z n a m u j ú

možnosť zakúpenia si listnatého - tvrdého palivového odpadového dreva od 1. 1. 2018 za týchto podmienok:

 •   Cena bukového palivového odpadového dreva za 1 m3 je 39,- € s DPH na odvoznom mieste /OM/,
 •  Palivové drevo sa bude pripravovať z drevín buk, hrab, javor v dĺžkach cca 0,5 – 1,5 m,
 •     Zabezpečujeme odvoz kontajnerom, kde vojde 6 m3, čo stoji 234,- €,
 •    Dopravu záujemca platí vodičovi prostriedku / 1 km = 0,70 €, platí sa aj  cesta Bardejov – Bardejovské Kúpele/,
 •    Vydanie dreva bude až po zaplatení finančnej čiastky cez poštovú poukážku, ktorej jedna časť dielu sa  odovzdá lesníkovi, ktorý drevnú hmotu vydá,
 •    Objednanie dreva si môžete buď osobne na hore uvedenej adrese, cestou telefónu 054 / 756 26 28,  e-mailom: mikulas.zelem@mlbardejov.sk alebo u lesníka na mobile 0911 986 911,
 •    Dodávky  budú realizované postupne.
 •    Fotogaléria: mlbardejov.sk/menu/fotogaleria/kontajnerove-drevo-zvysky-po-tazbe/

 

 

***************************************************************************************************************** 

    Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov

 

o z n a m u j ú

 

 
možnosť zakúpenia si bukového palivového dreva v roku 2018 za týchto podmienok:
 • Cena bukového palivového dreva za 1 m3 je 51,- € s DPH,
 • Bukové palivové drevo sa bude dodávať v odvozných dĺžkach cca 4 – 6 m,
 • Množstvo bude individuálne podľa požiadavky /sólo Tatra vyťažená odvezie 9 m3/,
 • Dopravu platí záujemca vodičovi prostriedku, zabezpečenie dopravy prostredníctvom lesníka,
 • Vydanie dreva bude až po zaplatení cez poštovú poukážku, ktorej jednu časť dielu odovzdá lesníkovi,
 • Objednanie dreva osobne na hore uvedenej adrese, tel. 054/756 26 28,  e-mailom na info@mlbardejov.sk, alebo u miestnych lesníkov,
 • Dodávky budú realizované postupne s prihliadnutím na lokálnu ťažbu dreva a bydliska odberateľa.

 

 

Mestské lesy Bardejov, s. r. o.
Orechová 2884/8
085 01  Bardejov
IČO: 47 332 638
DIČ: 2023830281
IČ DPH: SK2023830281
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 28448/P
Telefón: 00421-54-756 26 28
e-mail: info@mlbardejov.sk
Copyright @ Mestské lesy Bardejov - všetky práva vyhradené 2013
created by Iveb.sk webDesign 2013